Черен списък

 

адопция

осиновяване

 

Думата адопция произлиза от латинската adoptio. Вместо това може да използвате българското съответствие осиновяване.

Вижте също: адоптивен, адоптирам