Черен списък

 

адоптирам

осиновявам

 

Думата адоптирам произлиза от немската adoptieren или френската adopter по латинската adoptio. Вместо това може да използвате българското съответствие осиновявам.

Вижте също: адоптивен, адопция