Черен списък

 

адоптивен

осиновителен

 

Думата адоптивен произлиза от латинската adoptio. Вместо това може да използвате българското съответствие осиновителен.

Вижте също: адоптирам, адопция