Черен списък

 

абревиатура

съкращение

 

Думата абревиатура произлиза от латинската abbreviatio. Вместо това може да използвате българското съответствие съкращение.

Вижте също: дефиниция