Черен списък

 

Черният списък събира думи с чужд произход, които имат хубави и точни български съответствия. Употребата на думите от Черния списък е желателно да се избягва и дори изцяло прекрати, защото иначе има голяма опасност българските думи да се забравят напълно.

Черният списък представлява списък от думи (и техните български съответствия). За да попадне думата Щ в този списък, тя трябва да изпълнява следните условия:

  1. Щ е дума с чужд произход.
  2. Щ има българско съответствие, с което Щ може да се замени свободно в ежедневната реч, без това да доведе до разлика в значението на казаното.
  3. Щ не е термин от дадена област — например медицина.
  4. Щ не е установена в езика, употребяваща се от хора във всякаква възраст.

Ако думата Щ има няколко значения, то включването на Щ в Черния списък се отнася само към посоченото там значение, подразбиращо се от даденото българско съответствие.

Как да допринеса?

На мястото на чуждиците от Черния списък можете да използвате посочените български думи.

Ако се сетите за чуждица, която ни е убегнала, можете да я предложите за включване в Черния списък. Българският език ще Ви благодари!

5 произволни

инспирирам, линк, дередже, вертикален, констатирам

Сваляне

Използвайте на воля, но споменете Сдружение „Глагол“ като събирач.

черен_списък.csv