Прашни думи

 

ущърб

 

Думата ущърб е посестрима по значение на накърняване, вреда, щета. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

А где е човекът? Скрита картина, намери го, ако можеш! За младежта и да не говорим — филмова интелигенция. Извинявайте, че се увлякох, господа, аслъ ние ловците сме увлекателни натури. Без тая наличност в характера нашият благороден спорт не би съществувал и количеството ни не би се увеличавало така баснословно, както е днес. Жалко само, че това става в ущърб на нашата флора и фауна, която, може да се каже, поголовно унищожихме.

из „Гениалното куче“ на Елин Пелин