Прашни думи

 

тщеславие

 

Думата тщеславие е посестрима по значение на славолюбие, суетност, суета. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

Само тоя луд делия Крали Марко някога, казва преданието, имал си житницата на върха — види се, да я направи непристъпна за крадци — а може би — от просто тщеславие — да покаже на света силата на Крали Марко.

из „Нова земя“ на Иван Вазов