Прашни думи

 

предтеча

 

Думата предтеча е посестрима по значение на предвестник. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

Чувствува се присъствието на нещо ново, бодро и животворно. Синият дим на комините се стели надолу и бяга на север, овошките поклащат мокрите си клоне, тихо и замислено прошумяват, потръпнали сякаш в сладки сънища. Подухва вятър. Той е мек и приятен като милувка, иде откъм юг, топъл е. Това е лодосът — могъщият предтеча на пролетта!

из „Жетварят“ на Йордан Йовков