Прашни думи

 

низвергвам

 

Думата низвергвам е посестрима по значение на свалям, изгонвам. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

Почива тук низвергнат бог.
Провалът беше лесен:
сградихме му пиедестал —
висок и твърде тесен.
      Тлейлаксианска епиграма

из „Месията на Дюн“ на Франк Хърбърт, превел Любомир Николов