Прашни думи

 

незиблем

 

Думата незиблем е посестрима по значение на непоклатим. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

…На Олимп
е пустош днес: минервината сова
в развалините още там се тули —
и миналото с истеричен плач
оплаква нощем… Невиний бог високо
и над света и над човека тури
незиблем трон — отвърнат от света,
и сам света от него се отвърна.
Високо се възмогна — от високо
той падна. Туй, което чрез смъртта
в живота дойде, негова изкупна
е жъртва то! И ето аз ти нося
за неговото падане вестта…

из „Симфония на безнадеждността“ на Пенчо Славейков