Прашни думи

 

иждивение

 

Думата иждивение е посестрима по значение на разноски. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

Както и трябваше да се очаква, рамонското министерство на смеха разгърна широка дейност, макар че неговата сграда беше доста тясна и не подхождаше за такова важно учреждение. Доскоро тая постройка служеше богу за манастирска обител, в която бавно догаряха като вощеници десетина полуслепи и оглушали от старост калугери. Но когато генерал Табанейра възвести замислената от него реформа, светите отци преминаха на приют и иждивение към други църковни убежища, а тоя манастир бе набързо преустроен, за да приеме в лоното си министерството на смеха.

из „Чудният смях в Рамония“ на Светослав Минков