Прашни думи

 

задумвам

 

Думата задумвам е посестрима по значение на заговарям. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

„Деца — задума явор стар към малките дръвчета,
— вий охкате, загдето остра брадва нам враждува!
Обаче топоришката — помежду нас родена —
е най-виновна: на врага ни с ревност тя слугува!“

„Дърво и брадва“ на Стоян Михайловски