Прашни думи

 

гугла

 

Думата гугла е посестрима по значение на качулка. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

Цяло село обича Грозда, цяло село с нея се гордее. От през девет села избрани ергени пукат се от мъка. Нека се пукат — село да се слави. Герчо кураж да продава, че сал него Грозданка обича. А она хем го обича, хем му се сърди: зер Герчо е нехайник, па она не знае дали се преструва, дали си е таков. Ще я срещне он на кладенецо, ще й вземе китката, ще я втъкне на гуглата, па отлети като вран кон из върболяка и пригърми с пищоло, та доловете ехтят:
— И-и-и ху-ууу!

из „Нане Джурова Грозданка“ от Елин Пелин