Прашни думи

 

губер

 

Думата губер е посестрима по значение на одеяло. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

Зимна вечер губер бял размята,
спи ми, малко зрънце под земята,

спи и слушай, как незнайни хали
свирят в мрака с ледени кавали.

из „Зимен сън“ на Асен Разцветников