Прашни думи

 

върло

 

Думата върло е посестрима по значение на стръмнина. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

По гладката, стръмна южна урва на Амбарица — високия старопланински връх, който гледа над Стремска долина, ставаше нещо необикновено и чудно: върволици свят пъплеше и се катереше нагоре въз върлото.

из „Нова земя“ на Иван Вазов