Прашни думи

 

вретище

 

Думата вретище е посестрима по значение на голяма торба. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

Те бяха троица, от които единият лежеше завит, а другите двама гълчаха край тлеещото огнище. Отстрана един кон, покрит с чул, хрупаше сено. Огнянов наостри уши.
— Хвърли дърва още, не дрънкай… а аз да видя да туря още сенце на кобилата каза по-възрастният и стана.
— Та аз познавам тоя вериговчанин! Ненко, дядовът Иванов син! — каза си радостно Огнянов.
Веригово, село оттатък Средня гора, беше също познато Огнянову.
Ненко се приближи до коня и се наведе да тегли сухо сено из едно козено вретище. Тогава Огнянов се примъкна до него, между шубръките, и му каза:
— Добър ти вечер, бай Ненчо!
Ненчо се изправи стреснат.

из „Под игото“ на Иван Вазов