Прашни думи

 

бърдо

 

Думата бърдо е посестрима по значение на рид, възвишение. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

— Виж тоз камък преграмадни —
рече Вилата, — помни го:
нявга Крали Марко ядни
от Пирин чак тук хвърли го.

А там — канарата долу —
с един удар я разсече,
а онуй пък бърдо голо —
с него пътя той препречи.

из „В царството на самодивите“ на Иван Вазов