Прашни думи

 

блюстител

 

Думата блюстител е посестрима по значение на пазител, съблюдател. Осиновете я и обещайте, че ще я използвате! Ето един пример с нея:

Бодрото старче скокна, отиде при спящия и го забута грубо, за да го разбуди и вкара в пътя на приличието… Подир една минута великанът, засрамен, изчезна от градината.
Току-що изпълни тая мисия на блюстител на обществената нравственост, старецът се спусна към едни улични хлапета, що се бяха промъкнали в гъсталака и сечаха клончета.
Той и тях пропъди благополучно.
Па седна на първото си място, наведе глава над пясъка и остана замислен.

из „Кардашев на Лов“ на Иван Вазов