Прашни думи

 

Прашните думи се използват сравнително рядко в съвременната реч. Целта на Начинанието е да се съхрани богатството на българския език чрез разширяване употребата на тези позабравени родни слова.

Как да допринеса?

Използвайте Прашните думи! Те често биват заместители на чужди думи, a дори и да не са, то носят собствени оттенъци в сравнение с по-широкоразпространените им събратя.

Ако се сетите за прашни думи, които са ни убегнали, можете да ги предложите за включване в настоящия списък. Българският език ще Ви благодари!

Произволна дума: стъгда

Случваше се монах да започне проповед край църква или на стъгда, събере се тълпа да слуша за чудо в манастир или за подвиг на пустинолюбец и в целия Търновград младо и старо тълкуваше смисъла на знамението. Мълва тръгваше за чародеец, за ясновидка, що предричала, че Търновград ще изгори, а дяволите ще погубват децата; минаваха през града отроци, неизплатили господарски данъци, осъдени на ангария, всякакви скитници и бежанци.

из „Антихрист“ на Емилиян Станев

Сваляне

Използвайте на воля, но споменете Сдружение „Глагол“ като събирач.

прашни_думи.csv