Прашни думи

 

Прашните думи се използват сравнително рядко в съвременната реч. Целта на Начинанието е да се съхрани богатството на българския език чрез разширяване употребата на тези позабравени родни слова.

Как да допринеса?

Използвайте Прашните думи! Те често биват заместители на чужди думи, a дори и да не са, то носят собствени оттенъци в сравнение с по-широкоразпространените им събратя.

Ако се сетите за прашни думи, които са ни убегнали, можете да ги предложите за включване в настоящия списък. Българският език ще Ви благодари!

Произволна дума: незиблем

…На Олимп
е пустош днес: минервината сова
в развалините още там се тули —
и миналото с истеричен плач
оплаква нощем… Невиний бог високо
и над света и над човека тури
незиблем трон — отвърнат от света,
и сам света от него се отвърна.
Високо се възмогна — от високо
той падна. Туй, което чрез смъртта
в живота дойде, негова изкупна
е жъртва то! И ето аз ти нося
за неговото падане вестта…

из „Симфония на безнадеждността“ на Пенчо Славейков

Сваляне

Използвайте на воля, но споменете Сдружение „Глагол“ като събирач.

прашни_думи.csv