Прашни думи

 

Прашните думи се използват сравнително рядко в съвременната реч. Целта на Начинанието е да се съхрани богатството на българския език чрез разширяване употребата на тези позабравени родни слова.

Как да допринеса?

Използвайте Прашните думи! Те често биват заместители на чужди думи, a дори и да не са, то носят собствени оттенъци в сравнение с по-широкоразпространените им събратя.

Ако се сетите за прашни думи, които са ни убегнали, можете да ги предложите за включване в настоящия списък. Българският език ще Ви благодари!

Произволна дума: руен

Ако умрам ил загинам,
немой да ме жалите,
напийте се руйно вино,
скършете ги чашите.

из „Ако умрам ил загинам“, народна песен

Сваляне

Използвайте на воля, но споменете Сдружение „Глагол“ като събирач.

прашни_думи.csv