Черен списък

 

юзабилити

ползваемост

 

Думата юзабилити произлиза от английската usability. Вместо това може да използвате българското съответствие ползваемост.

Вижте също: юзър, юзър-френдли