Черен списък

 

сертификат

удостоверение

 

Думата сертификат произлиза от френската certificat от латинските certum (сигурно) и facio (правя). Вместо това може да използвате българското съответствие удостоверение.