Черен списък

 

репорт

доклад

 

Думата репорт произлиза от английската report. Вместо това може да използвате българското съответствие доклад.

Вижте също: експозе, рапорт