Черен списък

 

редуцирам

намалявам

 

Думата редуцирам произлиза от латинската reduco. Вместо това може да използвате българското съответствие намалявам.