Черен списък

 

позитивен

положителен

 

Думата позитивен произлиза от латинската positivus. Вместо това може да използвате българското съответствие положителен.

Вижте също: негативен