Черен списък

 

негативен

отрицателен

 

Думата негативен произлиза от латинската negativus. Вместо това може да използвате българското съответствие отрицателен.

Вижте също: позитивен