Черен списък

 

мязам

приличам

 

Думата мязам произлиза от новогръцки μοιάζω от όμοιάζω (приличам). Вместо това може да използвате българското съответствие приличам.