Черен списък

 

лаик

любител

 

Думата лаик произлиза от френската laïque от църковнолатинската laicus от гръцката λαϊκός (принадлежащ на народа). Вместо това може да използвате българското съответствие любител.

Вижте също: аматьор, дилетант, лаически