Черен списък

 

колаборирам се

сътруднича си

 

Думата колаборирам се произлиза от френската collaborer. Вместо това може да използвате българското съответствие сътруднича си.

Вижте също: колаборатор, колаборация