Черен списък

 

инспиратор

вдъхновител
подбудител

 

Думата инспиратор произлиза от руската инспиратор от латинската inspirator. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия вдъхновител и подбудител.

Вижте също: инспирация, инспирирам