Черен списък

 

иновация

нововъведение

 

Думата иновация произлиза от латинската innovatio. Вместо това може да използвате българското съответствие нововъведение.