Черен списък

 

импортирам

внасям

 

Думата импортирам произлиза от латинските importo, importare. Вместо това може да използвате българското съответствие внасям.

Вижте също: експорт, експортирам, импорт