Черен списък

 

експозе

изложение
сказка

 

Думата експозе произлиза от френската exposé. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия изложение и сказка.

Вижте също: рапорт, репорт