Черен списък

 

екзистирам

съществувам

 

Думата екзистирам произлиза от латинската existo. Вместо това може да използвате българското съответствие съществувам.