Черен списък

 

дефицит

недостиг

 

Думата дефицит произлиза от немската Defizit или френската déficit от латинската deficit (липсва). Вместо това може да използвате българското съответствие недостиг.