Черен списък

 

депутат

народен представител

 

Думата депутат произлиза от руската депутат или немската Deputat от средновековнолатинската deputatus „определен за изпращане“. Вместо това може да използвате българското съответствие народен представител.